thin

Straż Narodowa jest organizacją pozarządową zrzeszającą  Polaków, którzy dostrzegają zagrożenia płynące z ideologii sączonej nam przez elity antykultury. Działacze Stowarzyszenia to osoby zaangażowane w obronę podstaw, na jakich zbudowana jest cywilizacja łacińska.

To ludzie, którzy pragną stać na straży ładu wyznaczanego przez reguły prawa rzymskiego, etyki chrześcijańskiej i greckiego stosunku do prawdy. Straż Narodowa jest ostoją wartości katolickich i narodowych. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą stawić czoła rewolucji i poświęcić swoją ciężką pracę na rzecz odnowy życia społecznego w Polsce. Walcząc z ofensywą skrajnie lewicowych aktywistów chcemy stanąć w pierwszym szeregu kontrrewolucji. 

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagamie!