STAWIANIE KRZYŻA NA WOLI

Straż Narodowa broni tego wszystkiego co czyni nas Narodem. Stoimy na straży wiary i wartości katolickich, dbamy o polską kulturę i tradycję, bronimy prawdy historycznej, a także pamiętamy o polskich Bohaterach. Dlatego też nawiązaliśmy współprace z licznymi patriotycznymi stowarzyszeniami, często działającymi lokalnie, by wspólnie dbać o pamięć. Pod koniec listopada w Warszawie zniknął ze skweru u zbiegu ulic Żytniej i Młynarskiej brzozowy krzyż, który upamiętniał w tym miejscu Polaków wymordowanych podczas Rzezi Woli. Straż Narodowa z Warszawy i Stowarzyszenie „Wolscy Patrioci” wspólnie postawili nowy. Przy tej okazji odwiedziliśmy też inne miejsca pamięci, którymi opiekują się członkowie Stowarzyszenia. Bohaterów uczciliśmy zapaleniem zniczy i wspólną modlitwą.

„SPRZĄTAMY PO LEWICY”

Po licznych manifestacjach skrajnej lewicy, jakie przetaczały się ostatnio ulicami polskich miast pozostały niecodzienne „pamiątki”. Zdewastowane fasady, chodniki, wulgarne graffiti, śmieci i mnóstwo innych zniszczeń sprawiły, iż nasze miasta zaczęły wyglądać jak pobojowiska. Lewicowe bojówki nie oszczędziły nawet zabytków. Zindoktrynowana tłuszcza ze sprayami w rękach postanowiła wymalować swoje hasła na kościołach, kapliczkach, pomnikach i budynkach użyteczności publicznej. W myśl marksistowskiego równouprawnienia ucierpiały nawet wiaty przystanków, witryny i miejskie chodniki. Nie chcemy, by nasze dzieci były zmuszone patrzeć na tę brzydotę. Jako Straż Narodowa rozpoczęliśmy akcję „Sprzątamy po lewicy”. Uzbrojeni w środki ochronne, detergenty i rozpuszczalniki, czyściliśmy nasze otoczenie z wulgarnych i bluźnierczych haseł zostawionych tam przez naszych adwersarzy. Dołączali do nas również liczni mieszkańcy. Akcja wciąż trwa, a Straż Narodowa usuwa wszelkie barbarzyńskie dewastacje pojawiające się w przestrzeni publicznej.

WSPÓŁPRACA Z PRO-PRAWO DO ŻYCIA

W związku z docierającymi do nas coraz liczniej informacjami o atakach na działaczy prolife, Straż Narodowa nawiązała współpracę z Fundacją Pro Prawo do Życia. Członkowie Straży ochraniają furgonetki, które jeżdżąc ulicami Warszawy prezentują mieszkańcom prawdę o zbrodni aborcji. Wraz z Wolontariuszami Fundacji Straż Narodowa walczy o prawo do życia dla każdego człowieka. Dzięki obecności i szybkiej interwencji członków Straży udało się uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. W większości przypadków ataki lewicowych aktywistów kończyły się jedynie blokowaniem pojazdów i agresją słowną. Dzięki wsparciu Straży Narodowej udało się wielokrotnie uniknąć fizycznego ataku na kierowców Fundacji i ich pojazdy

OBRONA KOŚCIOŁA ŚW.KRZYŻA i ŚW.ALEKSANDRA

Przez Warszawę wciąż przetaczają się lewicowe protesty. Niemal każdego dnia hordy barbarzyńców próbują wedrzeć się do kościołów podczas Mszy Świętych. Przed świątyniami prezentują i wykrzykują wulgarne i bluźniercze hasła. Aktywiści usiłują dostać się do wnętrz kościołów z symbolami propagującymi sodomię i mordowanie nienarodzonych. Najintensywniejsze ataki mają miejsce na Krakowskim Przedmieściu przed Kościołem Św. Krzyża, gdzie celem manifestantów stał się pomnik Chrystusa niosącego krzyż oraz Plac Zbawiciela, gdzie rozwrzeszczana dzicz rzucała butelkami w obrońców kościoła Św. Aleksandra. Tym razem nie obyło się bez ofiar. Pod kościołem Św. Aleksandra lewicowe bojówki rozpoczęły regularną bitwę. Przy bierności licznie zgromadzonych jednostek policyjnej prewencji kilku obrońców kościoła zostało przewiezionych do szpitala z obrażeniami. Mimo to Straż Narodowa nie dała się zastraszyć i pozostała na stanowisku, broniąc dostępu do kościoła.

POWSTANIE STRAŻY NARODOWEJ

Tuż po zapadnięciu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci byliśmy świadkami wybuchu wściekłości ze strony skrajnie lewicowych środowisk. Frustracja i agresja proaborcyjnych aktywistów i organizacji feministycznych, wspieranych przez działaczy ruchów propagujących ideologię obróciły się przeciwko Kościołowi katolickiemu. Na wojnie przeciwko wartościom reprezentowanym przez cywilizację łacińską stał się On celem ataków. Byliśmy świadkami licznych profanacji i ataków na najświętsze dla Polaków wartości. Widzieliśmy akty wandalizmu, słuchaliśmy obelg i wyzwisk rzucanych pod adresem katolików – kapłanów i wiernych.

Wobec zagrożenia atakami skrajnie lewicowych bojówek i eskalacji agresji ze strony środowisk otwarcie zwalczających wiarę katolicką i wartości narodowe, my – wierni Kościoła Katolickiego rozpoczęliśmy stanęliśmy na progach naszych świątyń by bronić warszawskich kościołów przed profanacją. Nie godząc się na barbarzyństwo na naszych ulicach, zorganizowaliśmy grupy obrońców ochraniających święte dla nas miejsca.

W odpowiedzi na potrzebę utrzymywania stałej ochrony, profesjonalizacji działań i organizacji obrońców na terenie całego kraju Robert Bąkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości, a także Redaktor Naczelny Mediów Narodowych powołał Straż Narodową.

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagamie!

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Postanowienia ogólneAdministratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.Administrator danych osobowychJako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.plZasady przetwarzania danychDane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych.Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.Postanowienia końcoweKażda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings