Kim jesteśmy?

Straż Narodowa jest organizacją pozarządową zrzeszającą  Polaków, którzy dostrzegają zagrożenia płynące z ideologii sączonej nam przez elity antykultury. Działacze Stowarzyszenia to osoby zaangażowane w obronę podstaw, na jakich zbudowana jest cywilizacja łacińska. To ludzie, którzy pragną stać na straży ładu wyznaczanego przez reguły prawa rzymskiego, etyki chrześcijańskiej i greckiego stosunku do prawdy. Straż Narodowa jest ostoją wartości katolickich i narodowych. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą stawić czoła rewolucji i poświęcić swoją ciężką pracę na rzecz odnowy życia społecznego w Polsce. Walcząc z ofensywą skrajnie lewicowych aktywistów chcemy stanąć w pierwszym szeregu kontrrewolucji. 

Od wielu lat obserwujemy w Polsce degenerację życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Kult “postępu”, podyktowany zdobyczami rewolucji ‘68 roku zaczyna zbierać żniwo również w naszej Ojczyźnie. Tempa nabiera laicyzacja i idąca za nią demoralizacja. Wszystko to, co pozwoliło Polsce przetrwać trudny czas komunizmu dzisiaj jest wyśmiewane i obrażane. W 83 roku bł.x.J.Popiełuszko mówił o niesprawiedliwości i krzywdzie, „jaką czyni się naszemu Narodowi, w zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, gdy urzędowo ateizuje się go za pieniądze wypracowane również przez chrześcijan. Gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzieży te wartości chrześcijańskie, które wszczepiali im od kolebki rodzice; wartości, które zdawały wielokrotnie egzamin w tysiącletnich dziejach naszej historii”. Dzisiaj obserwujemy skutki tego procesu – widzimy usuwanie krzyża z przestrzeni publicznej, promocję antywartości przeczących wierze i logice – również przez instytucje publiczne. Pojawiają się żądania finansowania tych działań z pieniędzy podatników. Do szkół wprowadza się szkodliwą ideologię gender, demoralizując młodzież. Zapomina się przy tym o naszych korzeniach i wartościach, z których Polska wyrosła.

Na przełomie lat 2020 i 2021 te działania zaczęły przybierać na sile. Lewicowi aktywiści przeszli od szyderstw do czynnej agresji wobec ludzi wyznających tradycyjne wartości. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się wezwania do ataków i aktów wandalizmu, które przełożyły się na liczne profanacje i napaści na kościoły, duchownych i wiernych. Ofiarami padali także obrońcy życia oraz działacze organizacji katolickich i patriotycznych. Mogliśmy zaobserwować bierność władz i państwowych instytucji wobec eskalacji napięć i wciąż podsycanej agresji ze strony skrajnie lewicowych aktywistów. W wielu miastach Polski grupy skrajnie zideologizowanych lewaków posunęły się dalej niż kiedykolwiek odważył się reżim komunistyczny – m.in. w Warszawie i Toruniu zakłócano Msze Święte, doszło do dewastacji świątyń i wtargnięć do kościołów podczas nabożeństw. Nasze ulice przestały być bezpieczne. Pojawił się strach przed nasilającymi się atakami, których ofiarą mógł paść każdy. W odpowiedzi na potrzebę przywrócenia katolikom poczucia bezpieczeństwa powstała Straż Narodowa.

Najważniejszym celem jaki wyznaczyli sobie członkowie Straży Narodowej jest prowadzenie działań kontrrewolucyjnych. Chcemy bronić Kościoła przed atakami Jego wrogów, stać na straży niepodległości Ojczyzny od zarania dziejów zakorzenionej w łacińskiej cywilizacji. Dbając o naszą narodową tożsamość członkowie Stowarzyszenia będą bronić polskiej kultury i tradycji przed zalewem nihilizmu i rozpłynięciem się w zachodnioeuropejskich wzorcach. Naszym celem jest przywrócenie w państwie polskim zasad katolickiej nauki społecznej i pielęgnowanie tego, z czego wyrośliśmy. Chcemy przypominać Polakom, że “nasz Naród albo będzie katolkicki albo przestanie istnieć”.

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagamie!