AKTUALNOŚCI

STRAŻ NARODOWA

Z MISJĄ CHARYTATYWNĄ

NA UKRAINIE

Poszerzamy swoją aktywność na rzecz Ukrainy o działania pomocowe skierowane bezpośrednio do mieszkańców żyjących na obszarach objętych działaniami wojennymi.  W ostatnim tygodniu maja członkowie grupy ratowniczej Straży Narodowej udali się z transportem środków medycznych oraz podstawowych artykułów żywnościowych do Sum i Charkowa. W ciągu tych pięciu dni przekazaliśmy leki, środki opatrunkowe, dezynfekcyjne oraz narzędzia chirurgiczne  do kilku placówek medycznych oraz żywność i środki higieny do wybranych punktów pomocowych.

Nasza pomoc dotarła m.in. do Regionalnego Szpitala Dziecięcego na Oleksiwce w Charkowie, który dotkliwie ucierpiał w wyniku działań wojennych. Od początku wojny placówka była wielokrotnie ostrzeliwana przez rosyjską artylerię, a potem także oddziały piechoty, które dokonały ogromnych zniszczeń wewnątrz budynków szpitalnych. Pomimo ogromu strat szpital nieprzerwanie funkcjonuje i przyjmuje małych pacjentów. Posiada jednak mocno ograniczone zasoby środków medycznych i nieustannie potrzebuje wsparcia z zewnątrz.

 

Część naszego transportu medycznego trafiła do Kliniki Medyczno-Wojskowej w Charkowie, do którego w pierwszej kolejności zwożeni są ranni z frontu. Stąd po udzieleniu pierwszej pomocy przekierowywani

są do specjalistycznych placówek w głąb Ukrainy. Wojskowi medycy otrzymali m.in. narzędzia chirurgiczne, środki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe, kroplówki oraz leki.

Niemal w pełni doposażone zostało ambulatorium oraz izba chorych placówki Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w obwodzie sumskim, która znajduje się 25 kilometrów od granicy z Rosją. Pogranicznicy od samego początku wojny znajdują się na pierwszej linii frontu pod nieustającym ostrzałem agresora. Przekazaliśmy im także indywidualne racje żywnościowe oraz wyposażenie apteczek taktycznych. W środki żywnościowe zaopatrzony został również oddział ochotników z Obrony Terytorialnej pod Charkowem.

Wsparciem Straży Narodowej objęta została przede wszystkim ludność cywilna, m.in. ci, którzy żyją w zniszczonych blokach na Saltiwce,  pozbawieni podstawowych środków do życia: wody żywności, gazu i prądu. Nasi wolontariusze zakupili oraz przekazali im podstawowe produkty żywnościowe oraz środki higieny osobistej.

 

Żywność, medykamenty i produkty higieniczne przekazano cywilnemu punktowi pomocowemu zlokalizowanemu wokół schronów przy Parku Gorkiego oraz ukraińskim wolontariuszom, którzy rozprowadzają przekazaną pomoc humanitarną w różnych dzielnicach Charkowa, a także rozwożą ją do miejscowości wokół miasta.

W drogę powrotną z Charkowa wyruszyła z nami Anna, która jechała do Polski by zabrać do domu swoje dzieci. Przez jednego z mieszkańców  zrujnowanej Saltiwki zostaliśmy poproszeni o odnalezienie rodziny, która schroniła się w Polsce i przekazanie informacji, że ocalał. Ktoś inny poprosił o przekazanie przesyłki do córki, która znalazła schronienie na Podhalu.

Ratownicy z SN wsparli także swoją pracą parafię katolicką przy Katedrze Wniebowzięcia NMP w Charkowie, w której na co dzień swoją posługę pełnią księża z Polski i prowadzą punkt pomocy humanitarnej. Podjęliśmy się weryfikacji i sortowania leków oraz innych wyrobów medycznych, a także przygotowania z nich paczek, kierowanych do odpowiednich placówek medycznych na wschodzie Ukrainy.

Nie jest to nasza pierwsza misja na Ukrainie. Już w marcu pierwszy transport pomocy humanitarnej Straży Narodowej dotarł do Lwowa. Kolejny z naszym udziałem został dostarczony do Żytomierza oraz Czernihowa w kwietniu. W pierwszej dekadzie czerwca br. na wschodnią Ukrainę wyruszy kolejny, organizowany przez Straż Narodową transport z pomoc humanitarną i środkami medycznymi.

Wesprzyj nasze działania na rzecz Ukrainy:

https://twojazbiorka.pl/47-patrioci-wspieraja

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings