AKTUALNOŚCI

17 WRZEŚNIA - AGRESJA, NIE

WYZWOLENIE

[WIDEO]

W sobotę 17 września z inicjatywy działaczy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Straży Narodowej i Rot Marszu Niepodległości pod ambasadą Federacji Rosyjskiej odbyła się pikieta pod hasłem "Agresja, nie wyzwolenie". Rocznica napaści sowieckiej na zmagającą się z niemieckim najazdem Polską była okazją nie tylko do kultywowania pamięci historycznej ale i dostrzegania ciągłości działań państwa rosyjskiego i jego współpracy z Niemcami, której ofiarą od pokoleń staje się nasza Ojczyzna.

- Prawda była taka, że był to faktycznie zdradziecki atak Sowietów na Polskę. Zdradziecki m.in. dlatego, że mieliśmy podpisany układ o nieagresji do 1945 r. a który został zerwany; Rosjanie po cichu z Niemcami w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow dogadali się ws. zaatakowania z dwóch stron i dokonania rozbioru Polski. Agresja sowiecka na Polskę to krew i łzy, grabienie polskiej kultury. Ten agresor nie był mniej brutalny od tego, który najechał od zachodu - przypominał w swoim wystąpieniu lider narodowego środowiska Robert Bąkiewicz.


- Trzeba też pamiętać, że 1944 i 1945 r. nie był dla nas końcem tej wojny. Skończyła się ona dopiero, gdy w latach 90-tych z Polski wyjechały ostatnie oddziały Armii Czerwonej. Rosjanie nie wyjechali jednak z niczym, zabrali ze sobą kwity, dokumenty, którymi do tej pory zapewne szantażują różnych polityków i wpływają na polityczną działalność państwa polskiego. Widzimy to dobrze dzisiaj w czasie wojny, toczącej się na Ukrainie ale i podczas działań hybrydowej na polsko-białoruskiej granicy w zeszłym roku, gdy usiłowano nam wpychać migrantów, by zdestabilizować państwo polskie. Kwity i pozostawiona agentura - zastępcza elita, która zajęła miejsce niepodległościowej, wymordowanej przez rosyjskiego i niemieckiego okupanta - mówił, akcentując że nasz wschodni sąsiad zawsze aktywnie działa na naszym terytorium. - To państwo rosyjskie żywi się imperializmem, atakami i agresją na inne kraje. Jest jak pasożyt, wyciągający soki z tych, których pożera.


Tak jednak jak wcześniej broniliśmy się skutecznie, tak samo możemy robić to dzisiaj. 

 

- Dzisiaj powinniśmy z jednej strony apelować, by budować silną i potężną armię. Dzisiaj padają z ust polityków głosy, że taka armia będzie. No, zobaczymy, bo przez 30 wydawało się, że nic z tego nie było. Zapowiedzi dzisiaj są piękne. Chciałbym postawić jednak jeszcze jeden postulat. (…) Każdy mężczyzna, do 60 roku życia, zdrowy i sprawny, powinien być przeszkolony z umiejętności wojskowych. Powinna powrócić zasadnicza służba wojskowa, dlatego że wtedy mamy szansę na to, że tej wojny faktycznie nie będzie, bo każdy Rusek, który tutaj wejdzie, będzie musiał się oglądać czy zza jakiegoś przysłowiowego winkla, jakiegoś okna nie poleci kula, która strąci mu czapkę – wskazywał drogę postępowania Bąkiewicz. - Drugi postulat – taki, który jest wymierzony w sojusz rosyjsko-niemiecki. To postulat, żebyśmy prowadzili własną politykę zagraniczną, nie oglądali się na UE, a UE to znaczy Niemcy, a Niemcy to znaczy ci sprzedawczyki, którzy dali się kupić za rosyjskie pieniądze. (…) Pamiętamy kim jest państwo rosyjskie, bo Rosjanie to jest całkiem inna śpiewka. Kolejny mój postulat jest taki, żebyśmy się wszyscy zaczęli modlić o to, żeby państwo rosyjskie rozpadło się na kawałki. Tego sobie i państwu życzę i życzę tego Rosjanom, którzy chcieliby żyć w normalnym państwie.


Na zakończenie pikiety Bąkiewicz podjął temat V kolumny, która dezorganizuje w Polsce życie społeczne i polityczne. 

 

- W tym sojuszu rosyjsko-niemieckim tradycją jest budowanie u nas własnych stronnictw. Nie wiem czemu wielu Polaków nie może zrozumieć, że jest tak niestety do dzisiaj. Istnieją partie realizujące interesy niemieckie albo rosyjskie albo sprzęgające się wspólnie. Pamiętamy byłego ministra spraw zagranicznych, deklarującego chęć przyjęcia Rosji do NATO. Byli politycy mówiący, że Nord Stream im nie przeszkadza. Działacze tej samej partii nie chcieli reparacji od Niemiec. Czy nie jest to działanie w interesie obcego państwa? Podobnie jest z przekazem prorosyjskim. Możemy Ukraińców lubić lub nie, ale nie możemy kwestionować dokonywanego na okupowanych terenach ludobójstwa. Tę V kolumnę musimy zniszczyć, bo w chwili krytycznego zagrożenia, może ona zdezorganizować obronę - zaapelował.

E-mail weryfikacyjny został wysłany z kodem

Dziękujemy - [Name]. Adres [Email] jest na liście do wysyłania naszego biuletynu.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings