AKTUALNOŚCI

KASTA BASTA! OTO SĘDZIA, KTÓRA SKAZAŁA ROBERTA BĄKIEWICZA

Niedawno usłyszeliśmy, że Robert Bąkiewicz został skazany w sprawie z Katarzyną Augustyniak czyli lewicową aktywistką szerzej znaną jako "Babcia Kasia". Wyrok jest nieprawomocny i chcemy zwrócić uwagę na to kto go wydał.

Jak informuje Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, sędzią w sprawie była Małgorzata Drewin. Skazała ona Roberta Bąkiewicza na karę roku prac społecznych i 10 tys. zł nawiązki dla Katarzyny Augustynek, która wielokrotnie znieważała funkcjonariuszy i zachowywała się agresywnie i wulgarnie. Robert Bąkiewicz został skazany za obronę kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu przed profanacjami. Ta sama sędzia uniewinniła Elżbietę Podleśną i Ewę Borguńską, które szturmowały gmach TVP w styczniu 2019 roku i blokowały wyjazd dziennikarki Magdy Ogórek. Ta sama sędzia uznała, że zatrzymanie przez policję Bartosza Kramka, z Fundacji Otwarty Dialog, było „niezasadne”. Ta sama sędzia odrzuciła oskarżenie o zniesławienie, z jakim Jan Kanthak wystąpił do sądu przeciwko kłamstwom działacza Nowej Lewicy. Ta sama sędzia nie uwzględniła zażalenia stowarzyszenia Solidarni 2010 na odmowę wszczęcia przez prokuraturę postępowania wobec premiera Donalda Tuska za zaniechania w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. Nie wzięła pod uwagę żadnego ze zgłoszonych wniosków dowodowych strony skarżącej. Ta sama sędzia w marcu 2015 r. wraz z Wojciechem Łączewskim orzekła, że w 2007 r. oskarżeni szefowie CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, wykorzystując swoje stanowiska, przekroczyli uprawnienia w związku z aferą gruntową. Sędziowie wydali orzeczenie skazujące funkcjonariuszy walczących z korupcją na karę trzech lat bezwzględnego więzienia.

Łączewski nie jest już sędzią. Miał korespondować z internautą podającym się za Tomasza Lisa i omawiać z nim nową strategię walki z rządem. Ta sama sędzia umorzyła postępowanie przeciwko zadymiarzom, protestującym przeciwko obronie polskiej granicy przed migrantami przerzucanymi przez Białoruś. Ta sama sędzia skazała Katarzynę Szymańską-Jakubowską, byłą rzeczniczkę Ministerstwa Obrony Narodowej za pomówienie byłych szefów służb specjalnych z czasów rządów PO/PSL. Ta sama sędzia wydawała wyrok w sprawie przyłapanego na gorącym uczynku, skorumpowanego szefa lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej Łukasza K. Dostał niski wyrok w stosunku do czynu - niecałe 200 tysięcy złotych grzywny. Za 600 tys. zł miał zaoferować izraelskiemu prawnikowi załatwienie zmiany lokalnego planu zagospodarowania.

Małgorzata Drewin podpisała się pod apelem Stowarzyszenia Sędziów Polskich, które korzysta ze środków, których dysponentem jest Fundacja Batorego, w obronie Pawła Juszczyszyna i Igora Tuleyi.

E-mail weryfikacyjny został wysłany z kodem

Dziękujemy - [Name]. Adres [Email] jest na liście do wysyłania naszego biuletynu.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings